HOME  >  알림마당  >  언론보도

알림마당

언론보도

 
작성일 : 20-01-08 23:21
잉글리시 페스티벌 ‘꿈꾸GO 펼치Go 즐기GO’
 글쓴이 : PIEF
조회 : 3,285  

[시민일보, 2019. 12. 16.] 평택시, 잉글리시 페스티벌‘꿈꾸GO 펼치Go 즐기GO’개최 외    http://siminilbo.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065594528181349

[중도일보, 2019. 12. 16.] 평택시 잉글리시 페스티벌 성료  http://www.joongdo.co.kr/main/view.php?key=20191216010006933


[뉴스타운, 2019. 12. 16.] 평택시, 잉글리시 페스티벌‘꿈꾸GO 펼치Go 즐기GO’ 개최  http://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=438888


[중부일보, 2019. 12. 16.] 평택시, 제2회 잉글리시 페스티벌 성황리 개최  http://www.joongboo.com/news/articleView.html?idxno=363385049


[업코리아, 2019. 12. 16.] 평택시, 잉글리시 페스티벌‘꿈꾸GO 펼치Go 즐기GO’개최  http://www.upkorea.net/news/articleView.html?idxno=684130#07Pk


[위클리오늘, 2019. 12. 16.] 평택시, 잉글리시 페스티벌‘꿈꾸GO 펼치Go 즐기GO’개최  http://www.weeklytoday.com/news/articleView.html?idxno=119321